KirkegårdsvedtægterFor vedtægter ang. kirkegårde og gravsteder henvises til provstiets hjemmeside.

Dette link fører direkte over til siden på hjemmesiden:


Link til provstiets hjemmeside ang. kirkegårdstakster