Forside

Fejl i kirkebladet:

Der står i kirkebladet under gudstjensteliste, at der er gudstjeneste

i Vester Tørslev den 6. juli, det skulle være den 7. juli