Almen INFO

Fødsel:

Senest 2 hverdage efter fødslen skal præsten have fødselsanmeldelsen, som udleveres på fødeafdelingen. Forældrenes dåbs-/navneattester og evt. vielsesattest vedlægges. Ugifte kan få registreret faderskabet til deres barn, samtidig med at fødslen anmeldes til præsten. Det sker lettest ved, at forældrene underskriver en omsorgs- og ansvarserklæring sammen med 2 vidner.

Blanketten fås på fødeafdelingen. Præsten skal have denne blanket sammen med fødselsanmeldelsen.Sker dette ikke, vil statsamtet rejse faderskabssag .


Dåb:

Navn Dåb kan finde sted søn- og helligdage. Dåbsdagen aftales i god tid med præsten. En uges tid før dåben mødes forældrene og præsten.

Dåbsritualet gennemgås og barnets navn aftales. Forældrene opgiver navn og adresse på mindst 3 faddere.

Ønsker man ikke barnet døbt, skal barnets navn alligevel meddeles til præsten, som registrerer det og meddeler det videre til folkeregistret.

Barnet skal navngives senest 6 måneder efter fødslen.


Bryllup:

Vielsesdatoen aftales i god tid med præsten. På borgmesterkontoret udstedes en prøvelsesattest, som er gyldig i 4 måneder. Begges dåbsattester, personnummerbeviser samt evt. skilsmissepapirer medbringes.

Et par uger før vielsen aftales en samtale med præsten. Vielsesritualet gennemgås og salmevalg m.m.aftales. Til denne samtale medbringes alle papirer fra

borgmesterkontoret.


Dødsfald:

Dødsfald skal meldes til præsten senest 2 hverdage efter dødsfaldet. Dette gælder også, selv om afdøde måske ikke var medlem af folkekirken og ikke ønskede en præst til begravelse eller bisættelse. Afdødes dåbs- eller navneattest og evt. vielsesattest medbringes. Sammen med de pårørende udfylder

præsten eller bedemanden dødsanmeldelse til myndighederne.

Tidspunktet for begravelsen eller bisættelsen, salmevalg m.m. aftales ved en samtale med præsten. Et bedemandsfirma kan hjælpe med de øvrige praktiske

ting.


Besøg:

Samtale · Sjælesorg Præsten tager gerne på besøg. Aftal tid om samtale, andagt eller altergang i hjemmet, på sygehus eller plejehjem. Du er også velkommen hos præsten i præstegården.


Altergang:

Kan du ikke komme til alters, så kontakt præsten ang. altergang nede i kirken, eller som skrevet ovenfor, er det også muligt at få præsten på besøg og alterngang i hjemmet.