Sem Kirke

Formand: Steffen Rolighed, Semvej 24, 9550 Mariager, tlf.: 2799 2266 mail.: steffen-rolighed€mail.dk


Graver: Rasmus Petersen, Semvej 29, 9550 Mariager, tlf. 9855 0056 / 4033 0046


Kirkeværge: Karen Andersen, Semvej 10, 9550 Mariager, tlf. 98550019


Organist: Marie Gregersen


Kirkesanger: Mikkel Baungaard Thomsen

SEM SOGN - HOBRO-MARIAGER PROVSTI - ÅRHUS STIFT


MYNDIGHEDSOPLYSNINGER


Sognekode:  8203

Pastorat:  Hem-Sem-Vester Tørslev-Svenstrup Pastorat

Kommune:  Mariagerfjord Kommune

Region:  Region Nordjylland


KIRKESTATISTIK


Antal folkekirkemedlemmer:  115

Antal indbyggere:  135

Antal fødte:  1

Antal døde:  0

Antal døbte:  0

Antal konfirmerede:  1

Antal kirkelige vielser:  0

Antal kirkelige velsignelser:  0

Antal kirkelige begravelser blandt sognets døde:  0
FIND VEJ TIL SEM KIRKE - TRYK HER

 

 Dagsorderne til menighedsrådsmøder: Tryk HER


Link til "Diasshow" om Sem kirke

Fotos: Copyright Claes Hvidbak 2017


Se indlæg på Prostiets hjemmesiden ang kunst i Sem kirke.