Kirketider

Gudstjenesteliste Hem, Sem,  Svenstrup Vester Tørslev


Maj:


09. maj

Kristi himmelfart

Luk 24, 46-55

Vester Tørslev kirke kl. 10.30


12. maj

6. søndag efter påske

Omegnens kirker


19. maj

Pinse

Joh. 14. 15-21

Hem kirke kl. 10.30


20. maj

2. pinsedag

joh. 6. 44-51

Omegnens kirker


26. maj

Trinitatis søndag

Matt. 28. 16-20

Svenstrup kirke kl. 10.30


Juni:2. juni

1.       søndag i Trinitatis

Luk. 12,13-21

Sem kl. 10.30

 

9. juni

2.søndag efter trinitatis

Luk. 14,25-35

Friluftegudstjeneste i

Vester Tørslev  kl. 10.30

 

16. juni

3.søndag efter trinitatis trinitatis

Luk. 15,11-32

Hem kl. 10.30

 

23. juni

4.søndag efter trinitatis trinitatis

Matt. 5,43-48

Omegnens kirker

 

30. juni

5.søndag efter trinitatis trinitatis

Matt. 16, 13-26

Sem kl. 10.30


Juli:


6, juli 

6.søndag efter trinitatis trinitatis

Matt. 19,16-26 

Vester Tørslev kl. 10.30

 

14. juli

7.søndag efter trinitatis trinitatis

Matt. 10,24-31

Omegnens kirker

 

21. juli

8.søndag efter trinitatis trinitatis

Matt. 7,22-29

Omegnens kirker

 

28. juli

9.søndag efter trinitatis trinitatis

Luk. 12,32-48 el. luk. 18,1-8

Omegnens kirker

 

August:


4. aug.

10.søndag efter trinitatis trinitatis

Matt. 11,16-24 

Hem kl. 10.30

  

11. aug. 

11.søndag efter trinitatis trinitatis

Luk. 7,36-50

Svenstrup kl. 10.30

 

18. aug. 

12.søndag efter trinitatis trinitatis

Matt. 12,31-42

Sem k. 10.30

 

25. aug. 

13.søndag efter trinitatis trinitatis

Matt. 20,20-28

Vester Tørslev kl. 10.30


September: 

 

1.sept.

14.søndag efter trinitatis trinitatis

Joh. 5,1-15

Hem kl. 10.30 

 

8. sept. 

15.søndag efter trinitatis trinitatis

Luk. 10,38-42

Sem kl. 10.30

 

12. sept. 

Café

Sem kl. 10

 

15. sept.

16.søndag efter trinitatis trinitatis

Joh. 11,19-45

Omegnens kirker

 

20. sept. 

Familie gudstjeneste i

Hem kl. 17

 

22. sept. 

17.søndag efter trinitatis trinitatis

Mark. 2,14-22

Vester Tørslev kl. 10.30

 

29. sept.

18.søndag efter trinitatis trinitatis

Joh. 15,1-11

Høstgudstjeneste i

Sem kl. 10.30