Kirketider

HSSV

Gudstjenesteliste Hem, Sem, Vester Tørslev og Svenstrup


Januar 2021:


17. januar:

2. søndag efter Helligtrekonger

Joh. 2,1-11

Hem kirke kl. 10.30


24. januar:

Sidste søndag efter Helligtrekonger

Matt. 17,1-9

Omegnens kirker


31. januar:

Suptuagesima / Kyndelmisse

Matt. 20, 1-16

Sem kirke kl. 16.00


Februar:


7. februar:

Seksagesima

Mark. 4, 1-20

Vester Tørslev kirke kl. 09.00


14. februar:

Fastelavn

Matt. 3, 13-17

Omegnens kirker


21. februar:

1. søndag i fasten

Matt. 4, 1-11

Hem kirke kl. 10.30


28. februar:

2. søndag i fasten

Matt. 15, 21-28

Sem kirke kl. 10.30


Marts:


7. marts:

3. søndag i fasten

Luk. 11, 14-28

Omegnens kirker


14. marts:

Midfaste

Joh. 6, 1-15

Vester Tørslev kirke kl. 10.30


21. marts:

Mariæbebudelsesdag

Luk. 1, 26-38

Hem kirke kl. 10.30


28. marts:

Palmesøndag

Matt. 21, 1-9

Sem kirke kl. 10.30


April:


1. april:

Skærtorsdag

Matt. 26, 17-30

Vester Tørslev kirke kl. 10.30


2. april:

Langfredag

Matt. 27, 31-56

Sem kirke kl. 10.30


4. april:

Påskedag

Mark. 16, 1-8

Hem kirke kl. 10.30


5. april:

2. påskedag

Luk. 24, 13-35

Omegnens kirker

Aflyst