Kirketider

Gudstjenesteliste Hem, Sem, Vester Tørslev og Svenstrup


Indtil coronarestriktionerne, herunder de nugældende forsamlingsforbud og afstandskrav lempes/hæves vil annoncerede gudstjenester i Firkløverkirkerne blive afholdt som korte andagter med tilmelding til sognepræsten, Cicilie Inge Poulsen på tlf. 98550030/23808919.


I tilfælde af flere tilmeldte, end der efter de nugældende regler må være i kirkerne, kan der afholdes 2 korte andagter, den første som annonceret kl. 10.30, den næste kl. 11.30. Sognepræsten melder tilbage om, til hvilken andagt man er tilmeldt.


Sognepræsten og menighedsrådene i Hem, Sem og Svenstrup og Vester Tørslev


Maj:


23. maj

Pinsedag

Joh. 14. 22-31

Hem kirke kll 10.30


24. maj

2. Pinsedag

Joh. 3. 16-21

Omegnens kirker


30. maj

Trinitatis søndag

Joh. 3. 1-15

Omegnens kirker


Juni:


6. juni

1. søndag efter Trinitatis

Luk. 16. 19-31

Vester Tørslev kirke kl. 10.30


13. juni

2. søndag efter Trinitatis

Luk. 14. 16-24

Sem kirke kl. 10.30


20. juni

3. søndag efter Trinitatis

Luk. 15. 1-10

Omegnens kirker


27. juni

4. søndag efter Trinitatis

Luk. 6. 36-42

Hem kirke kl. 10.30