Covid-19 info

Indtil coronarestriktionerne, herunder de nugældende forsamlingsforbud og afstandskrav lempes/hæves vil annoncerede gudstjenester i Firkløverkirkerne blive afholdt som korte andagter med tilmelding til sognepræsten, Cicilie Inge Poulsen på tlf. 98550030/23808919.

I tilfælde af flere tilmeldte, end der efter de nugældende regler må være i kirkerne, kan der afholdes 2 korte andagter, den første som annonceret kl. 10.30, den næste kl. 11.30. Sognepræsten melder tilbage om, til hvilken andagt man er tilmeldt.

Sognepræsten og menighedsrådene i Hem, Sem og Svenstrup og Vester Tørslev


Det er i øjeblikket heller ikke muligt at deltage i de ellers offentlige menighedsrådsmøder.

De er indtil videre lukkede, da der også her er tale om et møde, hvor deltagerne skal holde afstand,

samt tage de fornødne hensyn til hinanden.


Der kan også være møder og arrangementer, der er eller bliver aflyst,

fordi det ikke er muligt at overholde alle de krav, der stilles fra regering og sundhedsmyndigheder.

Hold øje med kirkebladet, dagsgpressen og hjemmesiden ang. arrangementer i kirkerne.