Kirkegårdsvedtægter

HSSV

VEDTÆGT for Kirkegårde:

 

Kommune: Mariagerfjord

 

Provsti: Hobro - Mariager

 

Stift: Aarhus

§ 35

 

Kirkegården påtager sig pligten til vedligeholdelse af anlagte gravsteder for en brugsperiode mod betaling af følgende beløb:

 

Kistegravsteder:

 

Almindelig vedligeholdelse

 

Tillæg for delvis grandækning

 

Tillæg for forårs- og sommer-blomster:

 

Med 1 gravplads

 

225,00 kr.

 

115,00 kr.

 

105,00 kr.

 

Med 2 gravpladser

 

350,00 kr.

 

190,00kr.

 

170,00kr.

 

Mere end 2 gravpladser, yderligere pr. gravplads

 

95,00 kr.

 

60,00 kr.

 

50,00 kr.

 

Urnegravsteder (pr. plads):

 

80,00 kr.

 

50,00 kr.

 

75,00 kr.

 

Kistegravsteder:

 

Tillæg for almindelig grandækning

 

Med 1 gravplads: 225,00 kr.

 

Med 2 gravpladser: 310,00 kr.

 

Mere end 2 gravpladser, yderligere pr. gravplads: 70,00 kr.

 

Urnegravsteder: 80,00 kr.

 

 

Ovenstående afsnit er excl. moms.

 

Vedligeholdelsen omfatter foruden almindelig renholdelse af gravstedet følgende arbejder:

 

Omplantning af kantplanter, fornyelse af udgåede eller forvoksede planter, opretning efter jordsætning, pålægning af ral samt rensning og opretning af gravminder.

 

Skal vedligeholdelsen omfatte yderligere forpligtelser, som sætning af blomsterløg, pålægning af kranse eller blomster til højtider eller på bestemte mindedage, granpyntning, vedligeholdelse af indgangsparti eller gelænder omkring gravstedet, vedligeholdelse af gravmindet med indskrift o. lign., må der herfor erlægges særskilt vederlag, som skal godkendes af stiftsøvrigheden.

 

§ 36

 

For vedligeholdelse i fredningsperioden af gravpladser med obligatorisk vedligeholdelse ved kirkegården betales følgende beløb for en fredningsperiode:

 

Urnegravsteder:

 

1. Urne i fællesgrav: pr. nedsat urne.................................................. kr. 72,00 _

 

2. Urne i græs med nedsænket plade 40 x 60 pr. urne...................... kr. 85,00_

 

3. Urnegravsteder i skovkirkegård til 2 urner pr. urne…...................... kr. 85,00x

 

Kistegravsteder:

 

1. Kistegravsted i Plæne / skovkirkegård til 2 kister pr. kisteplads.... kr.285,00x

 

2. For erhvervelse og fornyelse betales som anført i §§ 30, 31 og 32.

 

Ovenstående afsnit er excl. moms

 

§ 37.

 

For gravning, tilkastning og planering af en grav betales:

For voksen grav........................................................ kr. 72,00___

 

For barnegrav (indtil 10-års alderen)........................ kr. 36,00____________

 

For en urnegrav........................................................ kr. 16,00____________

 

Tillæg for begravelse og urnenedsættelse på lørdage:

 

For urnenedsættelse ................................................ kr. 24,00___

 

For begravelse ......................................................... kr. 96,00___

 

Ovenstående er momsfri.

 

 

For øvrige regningsarbejde betales med timegrundpris kr. 7,50 excl. moms

 

 

Taksterne i §§ 32-37 er grundbeløb, som reguleres pr. 1. januar hvert år i henhold til vejledning udsendt af stiftsøvrigheden. Bruttotakster på grundlag af den seneste vejledning skal foreligge som bilag til vedtægten.

 

Copyright © All Rights Reserved