Kirkegårdsvedtægter

HSSV

VEDTÆGT for Kirkegårde:                                   


Kommune: Mariagerfjord


Provsti: Hobro - Mariager


Stift:     Aarhus

 

§ 35


Kirkegården påtager sig pligten til vedligeholdelse af anlagte gravsteder for en brugsperiode mod betaling af følgende beløb:


 

Kistegravsteder:


Almindelig vedligeholdelse


Tillæg for delvis grandækning


Tillæg for forårs- og sommer-blomster:


Med 1 gravplads


225,00 kr.


115,00 kr.


105,00 kr.


Med 2 gravpladser


350,00 kr.


190,00kr.


170,00kr.


Mere end 2 gravpladser, yderligere pr. gravplads


95,00 kr.


60,00 kr.


50,00 kr.


Urnegravsteder (pr. plads):


80,00 kr.


50,00 kr.


75,00 kr.


Kistegravsteder:


Tillæg for almindelig grandækning


Med 1 gravplads: 225,00 kr.


Med 2 gravpladser: 310,00 kr.


Mere end 2 gravpladser, yderligere pr. gravplads: 70,00 kr.


Urnegravsteder: 80,00 kr.Ovenstående afsnit er excl. moms.


Vedligeholdelsen omfatter foruden almindelig renholdelse af gravstedet følgende arbejder:


Omplantning af kantplanter, fornyelse af udgåede eller forvoksede planter, opretning efter jordsætning, pålægning af ral samt rensning og opretning af gravminder.


Skal vedligeholdelsen omfatte yderligere forpligtelser, som sætning af blomsterløg, pålægning af kranse eller blomster til højtider eller på bestemte mindedage, granpyntning, vedligeholdelse af indgangsparti eller gelænder omkring gravstedet, vedligeholdelse af gravmindet med indskrift o. lign., må der herfor erlægges særskilt vederlag, som skal godkendes af stiftsøvrigheden.


§ 36


For vedligeholdelse i fredningsperioden af gravpladser med obligatorisk vedligeholdelse ved kirkegården betales følgende beløb for en fredningsperiode:


Urnegravsteder:


1.   Urne i fællesgrav:  pr. nedsat urne.................................................. kr.  72,00 _


2.   Urne i græs med nedsænket plade 40 x 60  pr. urne...................... kr.  85,00_


3.   Urnegravsteder i skovkirkegård til 2 urner pr. urne…...................... kr.  85,00x


Kistegravsteder:


1.   Kistegravsted i Plæne / skovkirkegård til 2 kister pr. kisteplads.... kr.285,00x


2.   For erhvervelse og fornyelse betales som anført i §§ 30, 31 og 32.


Ovenstående afsnit er excl. moms


§ 37.


For gravning, tilkastning og planering af en grav betales:

                                                                                                 

For voksen grav........................................................ kr. 72,00___


For barnegrav (indtil 10-års alderen)........................ kr. 36,00____________


For en urnegrav........................................................ kr. 16,00____________


 

Tillæg for begravelse og urnenedsættelse på lørdage:


For urnenedsættelse ................................................ kr. 24,00___


For begravelse ......................................................... kr. 96,00___


Ovenstående er momsfri.


 


For øvrige regningsarbejde betales med timegrundpris kr. 7,50 excl. momsTaksterne i §§ 32-37 er grundbeløb, som reguleres pr. 1. januar hvert år i henhold til vejledning udsendt af stiftsøvrigheden. Bruttotakster på grundlag af den seneste vejledning skal foreligge som bilag til vedtægten.


Copyright © All Rights Reserved