Kirketider

HSSV

Gudstjenesteliste Hem, Sem, Vester Tørslev og Svenstrup


Oktober


4. oktober

Familiegudstjeneste

Vester Tørslev kl. 17.00


6. oktober

16. søndag efter Trinitatis

Luk. 7. 11-17

Hem kl. 1030 - Høstgudstjeneste


8. oktober

Sem kirke kl. 19.00

Orgelkoncert ved Amanda Vandt

Orglets 25 års jubilæum


13. oktober

17. søndag efter Trinitatis

Luk. 14. 1-11

Sem kl. 10.30


20. oktober

18. søndag efter Trinitatis

Matt. 22. 34-46

Vester Tørslev kl. 10.30


27. oktober

19. søndag efter Trinitatis

Mark. 2. 1-12

Omegnens kirker


November


3. november

Alle Helgens dag

Matt. 5. 1-12

Hem kl. 16.00


10. november

21. søndag efter Trinitatis

Joh. 4. 46-53

Svenstrup kl. 10.30


12. november

Hem Sognegård kl. 19.00

Sogneaften


15. november

Hem kirke kl. 19.00

Familiegudstjeneste


17. november

22. søndag efter Trinitatis

Matt. 18. 21-35

Sem kl. 10.30


24. november

Sidste søndag i kirkeåret

Matt. 25. 31-46

Vester Tørslev kl. 10.30


29. november

Vester Tørslev kl. 17.00

Juletræet tændes

Copyright © All Rights Reserved